Gordon Thomas  

Major Gifts Officer - College of Pharmacy
Constituent Programs


1 Press Place
Athens, GA 30602

gordon.thomas@uga.edu

706-542-1978