Kethia Gates

Kethia Gates  

Annual Giving Coordinator - College of Family & Consumer Sciences
Constituent Programs


1 Press Place
Athens, GA 30602

kethia.gates@uga.edu

706-248-9652